- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

субота, 25 червня 2016 р.

Feedback як інструмент громадського контролю

НАЗВА: «Зворотній зв'язок»

СТИСЛА СУТЬ ПРОЕКТУ

Feedback (переклад англ. «зворотній зв'язок») – це інструмент громадського контролю за діями чиновників та механізм підвищення ефективності їх діяльності.

ІСТОРІЯ

Українське суспільство конче потребує докорінних змін в органах державної влади і місцевого самоврядування. Без цього держава не спроможна виконати свої зобов’язання перед громадою. За свої права і свободи віддавали життя кращі сини і доньки нашого народу на «Майдані». Але… Крім того, що одні можновладці змінили інших, нічого по суті не змінилося.

Постає логічне питання – ЩО РОБИТИ?

Необхідно створити дієвий механізм постійного контролю громадськості за діяльністю органів влади. Задля цього був розроблений проект «Зворотній зв'язок» – це відкритий інструмент колективного захисту прав і свобод гарантованих Конституцією України та чинним законодавством.

НАМИ ЗРОБЛЕНО
Ми створили відкриту інформаційну систему, в якій відображаються наболілі проблеми жителів України (територіальних громад). Система спрямована на накопичення інформації про порушені права громадян і побудові на її основі відкритої статистики, для виявлення системних помилок (зловживань) в роботі посадових осіб держорганів та установ.

В Україні не існує людини, чиї права не були б порушені. Тому користувачами сайту є насамперед самі громадяни України, органи влади та їх посадові особи, правозахисні, громадські, державні та міжнародні організації.

Кожен бажаючий в реальному вимірі часу, відкривши електронний реєстр, може ознайомитися з ефективністю роботи органів влади, ставленням конкретних посадових осіб до поновлення порушених прав громадян та дізнатись про практичні приклади, за допомогою яких саме дій можна змінити управління у відповідній сфері. В нашому реєстрі знаходиться достовірна інформація, завдяки проходження користувачами автентифікації через – BankID.
За останні декілька років більшість українців зрозуміли, що міняти необхідно систему управління в нашій державі, а не прізвища високопосадовців.
ХТО МИ
Ми звичайні, але небайдужі громадяни України, яким болісно бачити занепад та грабування нашої неньки держимордами. Нас пробудила Революція Гідності, коли мільйони людей вийшли за свої права і свободи, і сотня відважних віддала свої життя, аби змінити систему управління в державі. Ми впевнені, що зміни ситуації на краще можливі лише за умов дотримання та неухильного виконання Конституції України.
НАША МЕТА
Наша мета дуже амбітна – впровадження універсальної системи моніторингу порушення прав людей, підвищення рівня освіти громадян щодо захисту своїх прав та законних інтересів, підтримка громадських ініціатив, що сприяють здійсненню громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, виявити системність порушення прав через звернення громадян.
При популяризації інформації та накопиченні відкритої статистики по порушеним правам громадян можна буде відстежити системні помилки в роботі органів держустанов та місцевого самоврядування. Громадські об’єднання на основі статистиці зможуть виокремлювати наболілі питання  та проводити публічні обговорення, громадські слухання, загальні збори громадян за місцем проживання задля системного вирішення проблем, а також вести постійний моніторинг та контролювати роботу посадових осіб.

Таким чином, практично у всіх сферах життєдіяльності суспільства з'явитися перспектива розвитку, шляхом об'єднання зусиль і співробітництва у вирішенні актуальних проблем. Це об'єднання громадян один з одним, на основі спільних інтересів, призведе до появи синергетичного ефекту, результатом якого стане досягнення загального блага при ефективному використанні ресурсів.

Перспективність проекту полягає у створенні системи електронного самоврядування і надання можливості кожному громадянину України безпосередньо приймати участь в формуванні та реалізації державної політики і управлінні державними справами.
Відкритість у обговоренні або вирішенні проблем – це одна з найбільш ефективних і продуктивних форм співпраці, тому що здатна вже на попередній стадії виявити максимальне число слабких сторін, а іноді дозволяє підійти до принципово нових концептуальних рішень.
Завжди дешевше і доцільніше профілактичними засобами запобігти виникненню певних проблем, ніж потім усувати їхні наслідки.
НАША КОМАНДА
Андрій Матрій – координатор проекту.
Ігор Люзаков – програміст проекту.
Юлія Школа – маркетинг проекту.
Дмитро Гавриш – PR менеджер.
НАШІ ПЛАНИ
Ми вже багато чого зробили. Робимо. І хочемо зробити ще більше: віртуальні приймальні депутатів усіх рівнів, механізм висунення народних кандидатів, CRM-інструмент для адміністрування членів будь-якої організації, надати можливість участі громадян у роботі місцевих Рад (просувати місцеві ініціативи), створити рейтинг соціальних очікувань територіальних громад, і багато іншого.
Ми бачимо наш проект як абсолютно нову українську соціальну мережу прямої демократії. Як ефективний інструмент для самоорганізації територіальних громад. І ми знаємо, як це зробити!
БЮДЖЕТ – 120 000 грн.
Проект тільки починає розвиватись і тому, будь-яка допомога не буде зайвою. Фінансова підтримка допоможе вирішити питання оплати праці, тому що учасники не можуть витрачати 100% свого часу на роботу в проекті. Також потрібна допомога у поширенні інформації про проект, щоб залучати до участі в ньому користувачів. Існують декілька інших питань, які легко вирішуються при наявності ресурсів.
Для доопрацювання проекту та реалізації запланованого нам потрібно найняти на чотири місяці (повний робочий день) трьох людей: двох програмістів та одного аналітика. Сумарний обсяг їхньої заробітної плати – близько 5 000 грн. на місяць (22 800 грн. з податками). Витрати на оренду виділеного серверу – 18 000 грн. на рік. Решта коштів піде на оплату разових послуг в настройці ПО-програмного забезпечення серверу, послуги веб-дизайнера та бухгалтера. Як бачите найбільші статті витрат у нашому бюджеті - це фонд оплати праці 91 200 грн. Ми просимо українську спільноту профінансувати наш проект.
Подальший розвиток проекту буде відбуватись від залучення грантів донорських фондів, а також за рахунок коштів рекламних послуг. Цілком можливо бюджетне фінансування проекту в містах, керівники яких побачать переваги зворотнього зв’язку і користь від роботи системи.

Розпочинаємо краудфандингову кампанію – http://biggggidea.com/

Немає коментарів:

Дописати коментар