- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

пʼятниця, 18 серпня 2017 р.

Дніпропетровщина потерпає від рейдерських захоплень через свавілля можновладців

На Дніпропетровщині продовжуються активна фаза беззаконня, у вигляді рейдерських захоплень.
З подробицями конкретної схеми «віджиму» власності, можна ознайомитись в публікуємих документах (+ фото), які ми отримали на електронну пошту нашої редакції (svf2011@ukr.net)
 

Національна асоціація адвокатів України
А Д В О К А Т
С И Р О В А Т К А   С Е Р Г І Й   С Е Р Г І Й О В И Ч
(Свідоцтво на право на  заняття адвокатською діяльністю №2580)
м. Дніпро, вул. Глінки, 17А, оф. №1,  моб. тел.: 097 870 77 88.
Адреса для листування: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, б. 62, а/с №119

Вих. № 491
від 18 серпня 2017 року


МІНІСТРУ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПЕТРЕНКУ ПАВЛУ ДМИТРОВИЧУ

в інтересах Максимова Олександра Вікторовича,
адреса: м. Дніпро,
кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
ТОВ «Богданівське-М» (ЄДРПОУ 33702568)

Скарга
на дії приватного нотаріуса Павловської Ганни Олегівни

11 серпня 2017 року мені, Максимову Олександру Вікторовичу, учаснику ТОВ «Богданівське-М», який володіє 90% статутного капіталу товариства, кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) юридичної особи стало відомо, що нотаріусом Павловською Г.О. зареєстровано заяву директора ТОВ «Богданівське-М» Маловічко Сергія Васильовича  про заборону вчинення реєстраційних дій щодо юридичної особи, а також зареєстровано заборону вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «Богданівське-М» на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01 серпня 2017 року по справі №757/70739/17-к.
Однак, як вбачається з відомостей, що містяться на офіційному веб-порталі «Судова влада», станом на 14 серпня 2017 року порядкові номери справ, що надійшли в провадження Печерського районного суду м. Києва, не перевищують номеру 757/46875/17-к, що свідчить про неможливість винесення судом рішення по справі №757/70739/17-к 01 серпня 2017 року. Справа за № 757/70739/17-к судом не зареєстрована, рішення по вищевказаній справі відсутні в Єдиному державному реєстрі судових рішень.  Вказане свідчить, що заборону на вчинення реєстраційних дій накладено необґрунтовано та безпідставно, оскільки судового рішення, що послугувало підставою такого заходу, не існує.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 25 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставісудових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".
Таким чином нотаріусом Павловською Г.О. безпідставно та протиправно здійснено реєстраційні дії, що суттєво обмежують господарську діяльність юридичної особи та підставою для яких послугував завідомо підроблений документ, а нотаріус Павловська Г.О. не вчинила дії, що є обов’язковими на теперішній час з огляду на норми діючого антирейдерського законодавства, зокрема шляхом перевірки наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

Крім того, нотаріусом Павловською Г.О., якою зареєстровано заяву про заборону вчинення реєстраційних дій директора ТОВ «Богданівське-М» Маловічко С. В., не було встановлено обсягу повноважень директора, згідно статуту ТОВ «Богданівське-М» та контракту, а також узгодження дій Маловічко С.В. із загальними зборами товариства та відповідність таких дій меті діяльності юридичної особи.

Відповідно до ст.. 1 ЗУ «Про нотаріат» нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати  права, а також  факти,  що мають  юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом,  з  метою надання їм юридичної вірогідності.  Вчинення  нотаріальних дій  в Україні покладається    на нотаріусів, які працюють в державних  нотаріальних конторах, державних   нотаріальних архівах (державні нотаріуси)  або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). 
Згідно зі ст. 5 Закону нотаріус зобов'язаний: 

-здійснювати свої професійні  обов'язки  відповідно  до  цього Закону  і  принесеної  присяги,  дотримуватися  правил професійної етики; 
-сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та  захисті  законних  інтересів,  
-відмовити  у  вчиненні  нотаріальної дії в разі  її невідповідності законодавству України або міжнародним договорам; 
Відповідно до ст. 51 Закону нотаріус у разі  виявлення  під  час  вчинення  нотаріальних  дій   порушення законодавства  негайно  повідомляє про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів. Якщо справжність поданого документа викликає сумнів, нотаріус або посадова особа,  які вчиняють нотаріальні дії, вправі залишити цей документ і надіслати його до  експертної  установи  (експерта) для    проведення   експертизи. 
Враховуючи викладене,  своїми діями нотаріус Павловська Г.О. перевищила свої повноваження приватного нотаріуса, надані їй Законом України «Про нотаріат», та вчинила реєстраційні дії з використанням завідомо підробленого документу – судового рішення, не виконала обов’язку щодо перевірки дійсності такого судового рішення, а також не пересвідчилися у повноваженнях особи як представника ТОВ «Богданівське-М» на подання заяви про заборону вчинення реєстраційних дій щодо юридичної особи.

У зв’язку з вищевикладеними подіями протоколом Загальних зборів ТОВ «Богданівське-М» директором товариства призначено Максимова Олександра Вікторовича, про що було внесено відомості до Єдиного реєстру юридичних осіб 17 серпня 2017 року.
Однак вже о 11 годині 18 серпня 2017 року приватним нотаріусом Павловською Ганною Олегівною вчинено незаконні реєстраційні дії, якими директора ТОВ «Богданівське-М» знову замінено на Маловічка С.В.. Вказані реєстраційні дії нотаріус Павловська Г.О. здійснила на підставі протоколу Загальних зборів ТОВ «Богданівське-М» від 17 серпня 2017 року, який підписаний обома учасниками  – Маловічко С.В. та Максимова О.В. Підписи учасників посвідчено приватним нотаріусом, що здійснює свою діяльність у м. Обухів Київської області. Однак 17 серпня 2017 року Максимов О.В. не відлучався з м. Дніпро.
Крім того, 18 серпня 2017 року нотаріусом Павловською Г.О. зареєстровано заборону на вчинення будь-яких реєстраційний дій щодо ТОВ «Богданівське-М» на підставі рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська по справі №202/9973/17, однак згідно відомостей з офіційного веб-порталу «Судова влада» Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська не зареєстровано справу з таким номером, у Єдиному державно реєстрі судових рішень відсутні будь-які судові рішення за вказаним номером справи. Станом на 17 серпня 2017 року порядкові номери, що присвоюються судовим справам шляхом автоматизованого документообігу в Індустріальному районному суді м. Дніпропетровська не перевищує №202/5384/17, що свідчить про підробку судового рішення, що стало підставою для накладення заборони вчинення реєстраційних дій.
Вказані незаконні та протиправні дії нотаріуса Павловської Г.О. вчинені з метою рейдерського захоплення ТОВ «Богданівське-М», адже всі дії Маловічка С.В. та Павловської Г.О. спрямовані на виведення активів товариства – земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у володінні ТОВ «Богданівське-М» на праві оренди, в разі заволодіння якими невідомі особи незаконно заволодіють врожаєм сільськогосподарських культур, а власники землі – селяни – не отримають орендної плати.
Крім того, Маловічко Сергій Васильович, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, - директором ТОВ «Богданівське-М», зловживаючи своїми повноваженнями, тобто грубо порушуючи вимоги Статуту ТОВ «Богданівське-М» в частині неможливості самостійно укладати правочини на суму більшу, ніж 25000 гривень, та відчужувати належне товариству майно, діючи усупереч умовам контракту від 13.07.2016 року щодо обов’язку забезпечувати прибутковість діяльності підприємства, не ініціювавши проведення Загальних зборів Учасників ТОВ «Богданівське-М», діючи без відома власника 90 % Статутного капіталу ТОВ «Богданівське-М» - Максимова О.В., у невстановлений час, приблизно влітку 2017 року, маючи умисел на розтрату чужого майна – майна ТОВ «Богданівське-М», в особливо великих розмірах, яке перебувало в його віданні, а саме орендованих ТОВ «Богданівське-М» земельних ділянок, загальною площею 3000 га, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, Демурінська сільська рада, с. Володимирівка, уклав із невстановленою особою Договір заміни сторони у договорі оренди земельних ділянок, загальною площею 3000 га, розташованих за вищевказаною адресою, згідно умов якого новим орендарем вищевказаних земельних ділянок вже є не законний орендар – ТОВ «Богданівське-М», - а невстановлене підприємство, від імені якого діяла невстановлена особа, чим спричинив ТОВ «Богданівське-М» матеріальні збитки на суму приблизно 20 000 000 гривень, тобто здійснив розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.
На теперішній час на підставі вищевказаного договору здійснюється державна реєстрація змін до відомостей щодо права оренди нерухомого майна, а особа, що незаконно займає посаду директора товариства має повноваження на звернення до осіб, що мають право на здійснення реєстраційних дій щодо зміни власника або володільця майна, з метою відчуження майна ТОВ «Богданівське-М».
Відповідно до ст. 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про нотаріат», нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, у своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а на території Республіки Крим, крім того, – законодавством Республіки Крим, наказами Міністра юстиції України, нормативними актами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Відповідно до ст. 5 Закону, нотаріус, зокрема, зобов’язаний: здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до цього Закону і принесеної присяги; сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду.
Відповідно до п. п. 12-15 розділу ІІ Положення про відділ з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області до завдань відділу належить зупинення, припинення діяльності нотаріусів, підготовка подання на розгляд Мін’юсту щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, підготовка матеріалів і внесення пропозицій начальнику Управління юстиції для вирішення питання щодо зупинення, припинення діяльності нотаріусів.
Враховуючи вищевикладене,  керуючись Положенням про відділ з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, Законом України «Про нотаріат», -

ПРОШУ:
1.      Розглянути дану скаргу на незаконні дії приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Павловської Ганни Олегівни, свідоцтво №7505, що здійснює свою діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд.26, кв.1, прим.12,13,14 та вжити за результатами розгляду скарги заходів в межах повноважень, передбачених Положенням про відділ з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.
2.      Зупинити діяльність приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Павловської Ганни Олегівни на час розгляду даної скарги.
3.      Повідомити мене про хід та результати розгляду даної скарги письмово на адресу: 49000, м. Дніпро, просп. Д.Яворницького, буд. 62, а/с 119.Додаток:
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб станом на 10 годину 16 хвилин  18 серпня 2017 року;
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб станом на 10 годину 16 хвилин  18 серпня 2017 року;
Роздруківка з офіційного веб-порталу «Судова влада»;
Роздруківка з Єдиного державного реєстру судових рішень;
копія договору про надання правової допомоги;
копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

З повагою
адвокат                                    С.С. Сироватка

18.08.2017 р. 
ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит:  від 18.08.2017 за № 1002935692 станом на 18.08.2017 відповідно до наступних критеріїв пошуку:
Код ЄДРПОУ:  33702568
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:
Запис 1
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОГДАНІВСЬКЕ - М", ТОВ "БОГДАНІВСЬКЕ - М"
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності:
відомості відсутні
Ідентифікаційний код юридичної особи:
33702568
Організаційно-правова форма:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:
відомості відсутні
Місцезнаходження юридичної особи:
52931, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МЕЖІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БОГДАНІВКА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 4
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа:
МАЛОВІЧКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, індекс 52900, Дніпропетровська обл., Межівський район, селище міського типу Межова, ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, будинок 21, розмір внеску до статутного фонду - 3500.00 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ -  МАКСИМОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,  М. ДНІПРО, ВУЛ.8-ГО БЕРЕЗНЯ,  БУД.8,  КВ. 16; МАКСИМОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, індекс 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ 8-ГО БЕРЕЗНЯ, будинок 8, квартира 16, розмір внеску до статутного фонду - 31500.00 грн.
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування:
35000.00 грн., 30.01.2007
Види діяльності:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур, 01.46 Розведення свиней, 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві, 01.63 Післяурожайна діяльність, 01.64 Оброблення насіння для відтворення, 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів, 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, 46.23 Оптова торгівля живими тваринами, 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання, 81.30 Надання ландшафтних послуг, 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
Відомості про органи управління юридичної особи:
ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:
МАКСИМОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, 17.08.2017 (В.О.КЕРІВНИКА) - керівник
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":
30.01.2006, 1 207 102 0000 000150
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":
відомості відсутні
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення:
відомості відсутні
Назва установчого документа:
відомості відсутні
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту:
відомості відсутні
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
відомості відсутні
Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:
відомості відсутні
Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення:
відомості відсутні
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог:
відомості відсутні
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення:
відомості відсутні
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення:
відомості відсутні
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
відомості відсутні
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди:
відомості відсутні
Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
відомості відсутні
Місцезнаходження реєстраційної справи:
Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області
Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики,  Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
02.02.2006, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000
31.01.2006, 675, ЗАХIДНО-ДОНБАСЬКА ОДПI ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI (МЕЖIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ), 39852710 (дані про взяття на облік як платника податків)
30.01.2006, 0436031197, ЗАХIДНО-ДОНБАСЬКА ОДПI ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI (МЕЖIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ), 39852710 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)
Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв’язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи"
Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ:
відомості відсутні
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
0436031197, 22
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи:
відомості відсутні
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:
(05630)95774, (0563)707900, (05630) 95774
Дані про реєстраційні дії:
Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи; 30.01.2006 12071020000000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 17.04.2008 12071060002000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна додаткової інформації
Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою; 16.05.2008 12071690003000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 14.01.2009 12071070004000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна видів діяльності
Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою; 20.05.2009 12071690005000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 04.03.2010 12071060006000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна додаткової інформації
Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою; 22.03.2010 12071690007000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 24.11.2010 12071070008000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна видів діяльності, зміна додаткової інформації
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 18.03.2011 12071060009000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна додаткової інформації
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 12.05.2011 12071050010000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; інші зміни, зміна складу або інформації про засновників
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 06.04.2012 12071060011000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна додаткової інформації
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 05.12.2012 12071070012000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна видів діяльності
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 19.03.2013 12071060013000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна додаткової інформації
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 06.02.2014 12071070014000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 07.03.2014 12071050015000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; інші зміни, зміна складу або інформації про засновників
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 02.02.2015 12071060016000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна додаткової інформації
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 24.02.2015 12071050017000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна складу або інформації про засновників
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 21.05.2015 12071070018000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна додаткової інформації
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 15.07.2016 12071070022000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 14.11.2016 12071050023000150; Поплавська Вікторія Віталіївна; Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради; зміна складу або інформації про засновників
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 22.05.2017 12071070024000150; Шуваєва Олена Станіславівна; Приватний нотаріус Шуваєва О.С.; зміна додаткової інформації
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 17.08.2017 12071070027000150; Царькова Марина Анатоліївна; Комунальне підприємство " Будинок юстиції" Дніпропетровської обласної ради"; зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів
Номер, дата та час формування витягу:
1002935692, 18.08.2017 10:16:00
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.
Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.
ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит:  від 18.08.2017 за № 1002936237 станом на 18.08.2017 відповідно до наступних критеріїв пошуку:
Код ЄДРПОУ:  33702568
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:
Запис 1
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОГДАНІВСЬКЕ - М", ТОВ "БОГДАНІВСЬКЕ - М"
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності:
відомості відсутні
Ідентифікаційний код юридичної особи:
33702568
Організаційно-правова форма:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:
відомості відсутні
Місцезнаходження юридичної особи:
52931, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МЕЖІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БОГДАНІВКА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 4
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа:
МАЛОВІЧКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, індекс 52900, Дніпропетровська обл., Межівський район, селище міського типу Межова, ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, будинок 21, розмір внеску до статутного фонду - 3500.00 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ -  МАКСИМОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,  М. ДНІПРО, ВУЛ.8-ГО БЕРЕЗНЯ,  БУД.8,  КВ. 16; МАКСИМОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, індекс 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ 8-ГО БЕРЕЗНЯ, будинок 8, квартира 16, розмір внеску до статутного фонду - 31500.00 грн.
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування:
35000.00 грн., 30.01.2007
Види діяльності:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур, 01.46 Розведення свиней, 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві, 01.63 Післяурожайна діяльність, 01.64 Оброблення насіння для відтворення, 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів, 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, 46.23 Оптова торгівля живими тваринами, 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання, 81.30 Надання ландшафтних послуг, 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
Відомості про органи управління юридичної особи:
ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:
МАЛОВІЧКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - керівник
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":
30.01.2006, 1 207 102 0000 000150
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":
відомості відсутні
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення:
відомості відсутні
Назва установчого документа:
відомості відсутні
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту:
відомості відсутні
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
відомості відсутні
Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:
відомості відсутні
Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення:
відомості відсутні
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог:
відомості відсутні
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення:
відомості відсутні
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення:
відомості відсутні
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
відомості відсутні
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди:
відомості відсутні
Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
відомості відсутні
Місцезнаходження реєстраційної справи:
Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області
Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики,  Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
02.02.2006, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000
31.01.2006, 675, ЗАХIДНО-ДОНБАСЬКА ОДПI ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI (МЕЖIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ), 39852710 (дані про взяття на облік як платника податків)
30.01.2006, 0436031197, ЗАХIДНО-ДОНБАСЬКА ОДПI ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI (МЕЖIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ), 39852710 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)
Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв’язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи"
Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ:
відомості відсутні
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
0436031197, 22
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи:
відомості відсутні
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:
(05630)95774, (0563)707900, (05630) 95774
Дані про реєстраційні дії:
Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи; 30.01.2006 12071020000000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 17.04.2008 12071060002000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна додаткової інформації
Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою; 16.05.2008 12071690003000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 14.01.2009 12071070004000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна видів діяльності
Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою; 20.05.2009 12071690005000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 04.03.2010 12071060006000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна додаткової інформації
Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою; 22.03.2010 12071690007000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 24.11.2010 12071070008000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна видів діяльності, зміна додаткової інформації
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 18.03.2011 12071060009000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна додаткової інформації
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 12.05.2011 12071050010000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; інші зміни, зміна складу або інформації про засновників
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 06.04.2012 12071060011000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна додаткової інформації
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 05.12.2012 12071070012000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна видів діяльності
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 19.03.2013 12071060013000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна додаткової інформації
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 06.02.2014 12071070014000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 07.03.2014 12071050015000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; інші зміни, зміна складу або інформації про засновників
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 02.02.2015 12071060016000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна додаткової інформації
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 24.02.2015 12071050017000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна складу або інформації про засновників
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 21.05.2015 12071070018000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна додаткової інформації
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 15.07.2016 12071070022000150; Попова Ніна Василівна; Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області; зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 14.11.2016 12071050023000150; Поплавська Вікторія Віталіївна; Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради; зміна складу або інформації про засновників
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 22.05.2017 12071070024000150; Шуваєва Олена Станіславівна; Приватний нотаріус Шуваєва О.С.; зміна додаткової інформації
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 17.08.2017 12071070027000150; Царькова Марина Анатоліївна; Комунальне підприємство " Будинок юстиції" Дніпропетровської обласної ради"; зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 18.08.2017 12071070028000150; Павловська Ганна Олегівна; Приватний нотаріус Павловська Г.О.; зміна керівника юридичної особи
Номер, дата та час формування витягу:
1002936237, 18.08.2017 11:13:42
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.
Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.
Немає коментарів:

Опублікувати коментар