- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 16 серпня 2016 р.

ПОСТАНОВА Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України

                                        П О С Т А Н О В А
                     
                             ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ              
             Про оплату житлово-комунальних послуг                                      населенням України      
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 18, ст.159)
      
Значне падіння   життєвого   рівня   населення  в  результаті підвищення цін на споживчі  товари,  зростання  заборгованості  по заробітній   платі   і   пенсіях   зумовлює   подальше  збільшення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги.     
Для забезпечення  конституційних  прав  громадян  України   і недопущення  звуження  їх  змісту  та  обсягів  (статті  22  і  48 Конституції України  (254к/96-ВР)   Верховна   Рада   України п о с т а н о в л я є:     
1. Встановити плату за житло і комунальні послуги  не  більше 15  відсотків  фактично отриманого сукупного доходу сім'ї.  Рівень сукупного доходу   сім'ї  і  частка  плати  за  житлово-комунальні послуги у цьому доході  встановлюються  на  підставі  декларування доходів усіх членів сім'ї.     
2. Заборонити  Кабінету  Міністрів  України, місцевим органам виконавчої    влади    та    органам   місцевого   самоврядування, підприємствам   і   організаціям   незалежно  від  форм  власності відключати   жилі   приміщення   від   енерго-,  тепло-,  водо-  і газопостачання  та  відселяти  із житла громадян у разі невнесення ними  плати  за  житлово-комунальні послуги у зв'язку з невиплатою заробітної плати або пенсії і непризначенням субсидії.     
3. Виконання  Постанови  Верховної  Ради  України "Про оплату житлово-комунальних послуг  населенням  України"  покладається  на Кабінет Міністрів  України,  місцеві  органи  виконавчої  влади та органи місцевого самоврядування.     
4. Генеральному  прокурору   України   взяти   під   контроль виконання цієї Постанови.    
Голова Верховної Ради
України                         
О.ТКАЧЕНКО  м. Київ, 18 березня 1999 року          
N 512-XIV                              

Немає коментарів:

Дописати коментар