- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

пʼятниця, 2 грудня 2016 р.

Положення про суддівське посвідчення (документ)

Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, народних засідателів та присяжних, затверджене Рішенням Ради суддів України від 25.04.2014 №23

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Ради суддів України
від 25 квітня 2014 року № 23

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, народних засідателів та присяжних

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, народних засідателів та присяжних.
1.2. Посвідчення є офіційним документом, який засвідчує займану посаду особи, якій його видано, та підтверджує повноваження власника посвідчення, встановлені Законом  України "Про судоустрій і статус суддів".
1.3. Описи та зразки посвідчень судді, голови суду та його заступників, судді у відставці, народного засідателя і присяжного затверджуються  Радою суддів України.
1.4. Посвідчення судді, призначеного на посаду вперше, голови суду, заступника голови суду підписує Президент України. Посвідчення судді, обраного на посаду безстроково, судді у відставці підписує Голова Верховної Ради України.
Посвідчення народних засідателів, присяжних підписує голова суду, в якому народний засідатель, присяжний здійснює правосуддя.  
1.5. Посвідчення дійсні протягом зазначеного у них строку.

2. Порядок виготовлення та видачі посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці
2.1. Замовлення бланків, виготовлення та видача посвідчення судді, голови суду, заступника голови суду та судді у відставці здійснюються Державною судовою адміністрацією України.
2.2. Підставою для виготовлення посвідчення є:
указ Президента України про призначення на посаду судді;
указ Президента України про переведення судді; 
постанова Верховної Ради України про обрання судді безстроково;
постанова Верховної Ради України про звільнення з посади судді у відставку;
рішення  зборів суддів суду про призначення судді на адміністративну посаду.
2.3. Судді, призначені на посаду вперше, протягом двох днів з дня видання відповідного указу Президента України оформляють у Державній судовій адміністрації України картку обліку даних судді.
2.4. Для виготовлення посвідчення судді місцевого суду, обраного, переведеного, звільненого у відставку, призначеного на адміністративну посаду, голова суду (керівник апарату суду)  протягом трьох днів із дня видання відповідного наказу надсилає до територіального управління Державної судової адміністрації України (далі – територіальне управління) заповнену картку обліку даних судді (додаток 1).
Територіальне управління протягом трьох днів з моменту отримання   картки обліку даних судді надсилає її до Державної судової адміністрації України.
2.5. Для виготовлення посвідчення судді апеляційного суду, обраного, переведеного, звільненого у відставку, призначеного на адміністративну посаду, голова суду (керівник апарату суду)  протягом трьох днів з дня видання відповідного наказу надсилає до Державної судової адміністрації України заповнену картку обліку даних судді.
2.6. Для виготовлення посвідчення голови суду та заступника голови суду до Державної судової адміністрації України також надсилається рішення зборів суддів суду про призначення судді на адміністративну посаду.
2.7. Фотокартка власника посвідчення має бути кольорова, виконана на світлому фоні, розміром 40 х30 мм.
2.8. Відповідальним за виготовлення посвідчень працівником Державної судової адміністрації України перевіряються особисті дані, зазначені у картці обліку даних, після чого виготовляється внутрішній бік посвідчення (вкладиш посвідчення).
2.9. Вкладиш посвідчення для забезпечення підписом уповноваженої особи супровідним листом надсилається до Адміністрації Президента України або Верховної Ради України. У супровідному листі зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові судді; повна назва його посади та найменування суду; номер та дата акта про призначення (обрання) на посаду, звільнення судді з посади чи призначення судді на адміністративну посаду; серія та номер посвідчення.
2.10. Підписані та скріплені печаткою вкладиші посвідчень ламінуються та вклеюються у тверді обгортки затвердженого зразка посвідчення.
2.11.  Посвідчення суддям, головам судів та їх заступникам, суддям у відставці видаються відповідальним працівником Державної судової адміністрації України особисто,  під підпис у журналі обліку видачі посвідчень (додаток 2).
Посвідчення можуть видаватися за довіреністю іншій уповноваженій особі територіального управління, апеляційного суду під підпис у реєстрі отримання посвідчень (додаток 3) для наступної видачі їх особисто власнику.
Після видачі посвідчень заповнений і скріплений печаткою реєстр отримання посвідчень  не пізніше ніж через три дні повертається до Державної судової адміністрації України з підписом особи, що підтверджує отримання посвідчень (начальник територіального управління, голова апеляційного суду).
2.12. Журнал обліку видачі посвідчень повинен бути прошитий, пронумерований та скріплений печаткою.
Про зіпсовані бланки посвідчень і втрачені посвідчення в журналі робиться відповідний запис та додаються необхідні матеріали.
2.13. Видача посвідчень суддям, призначеним на посади вперше, здійснюється відповідно до Указу Президента України від  6 квітня 2011 року № 380 "Про порядок складення присяги судді особою, вперше призначеною на посаду професійного судді".
2.14. Замовлення бланків, виготовлення та видача посвідчень присяжних і народних засідателів місцевих судів здійснюється відповідними територіальними управліннями, в апеляційних судах – цими судами.
Посвідчення народних засідателів та присяжних видаються на час розгляду і вирішення справ, в яких вони беруть участь.
2.15. Виготовлення, видача, заміна та знищення посвідчень народних засідателів та присяжних здійснюється в такому ж порядку як і щодо посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, та суддів у відставці.
2.16. Відповідальність за видачу посвідчень покладається на Державну судову адміністрацію України, територіальні управління та апеляційні суди.
3. Облік посвідчень
3.1. Бланки посвідчень підлягають обліку як документи суворої звітності.
3.2. З метою впорядкування обліку посвідчень установлюється така індексація нумерації бланків посвідчень суддів, голів судів, заступників голів судів та суддів у відставці:
бланки посвідчень для місцевих загальних судів мають серію МЗ та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;
бланки посвідчень для апеляційних загальних судів мають серію АЗ та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;
бланки посвідчень для місцевих господарських судів мають серію МГ та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;
бланки посвідчень для апеляційних господарських судів мають серію АГ та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;
бланки посвідчень для місцевих адміністративних судів мають серію МА та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;
бланки посвідчень для апеляційних адміністративних судів мають серію АА та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;
бланки посвідчень для суддів у відставці судів загальної юрисдикції мають  п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999, а серії не мають.
3.3. Нумерація посвідчень народних засідателів та посвідчень присяжних здійснюється окремо. Номер посвідчення –  шестизначний із встановленням серії посвідчення для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (додаток 4).
3.4. Державна судова адміністрація України веде облік видачі посвідчень суддям, головам судів та їх заступникам, суддям у відставці та облік зіпсованих, втрачених, викрадених і знищених посвідчень у журналі обліку видачі посвідчень.
3.5. Облік посвідчень народних засідателів та присяжних ведеться відповідно в журналі обліку посвідчень народних засідателів (додаток 5) та журналі обліку посвідчень присяжних (додаток 6) працівником апарату місцевого суду, відповідальним за ведення кадрової роботи, та кадровим підрозділом апеляційного суду.
3.6. Бланки посвідчень зберігаються окремо за порядком номерів.
Бланки посвідчень та заповнені посвідчення зберігаються у металевих шафах або сейфах.
3.7. Відповідальність за облік посвідчень покладається на Державну судову адміністрацію України, територіальні управління та апеляційні суди.

4. Порядок оформлення втрати, викрадення, заміни та знищення посвідчень
4.1. Власник посвідчення зобов'язаний забезпечувати зберігання та використання посвідчення таким чином, щоб унеможливити його втрату, псування або доступ до нього сторонніх осіб.
4.2. У разі втрати посвідчення його власник зобов'язаний негайно повідомити про це голову відповідного суду, Державну судову адміністрацію України, а в разі викрадення – звернутися до органів внутрішніх справ за місцем викрадення.
4.3. Власник посвідчення через засоби масової інформації повідомляє про визнання втраченого чи викраденого посвідчення недійсним.
4.4. Втрачене або викрадене посвідчення вважається недійсним.
У разі втрати або викрадення посвідчення територіальні управління та апеляційні суди надсилають до Державної судової адміністрації України  для виготовлення нового посвідчення судді, голови суду, заступника голови суду та судді у відставці матеріали, які повинні містити:
а) пояснення про обставини втрати чи викрадення посвідчення;
б) копію постанови органу внутрішніх справ за фактом викрадення посвідчення;
в) копію оголошення в засобах масової інформації про визнання посвідчення недійсним (із зазначенням серії, номера посвідчення);
г) заповнену  картку обліку даних судді.
4.5. У разі пошкодження і неможливості подальшого використання посвідчення судді, голови суду, заступника голови суду та судді у відставці  територіальні управління та апеляційні суди надсилають до Державної судової адміністрації України відповідну заяву, картку обліку даних судді та пошкоджене посвідчення для заміни.
4.6. У разі зміни ім’я або прізвища судді, голови суду, заступника голови суду та судді у відставці територіальні управління та апеляційні суди подають до Державної судової адміністрації України заяву, картку обліку даних судді, завірені копії документів, що підтверджують зміну імені або прізвища, та посвідчення видане раніше.
4.7. Замість втраченого, викраденого, заміненого або пошкодженого посвідчення видається нове посвідчення з новим номером у порядку, передбаченому розділом 2 цього Положення.
4.8. При звільненні, переведенні чи обранні судді до іншого суду посвідчення здається до кадрового підрозділу суду, який передає посвідчення до Державної судової адміністрації України для знищення.
4.9. Здані та зіпсовані посвідчення знищуються Державною судовою адміністрацією України, про що складається акт. У журналі обліку видачі посвідчень про кожне знищене посвідчення робиться відмітка.
4.10. Оформлення втрати, викрадення, заміни та знищення посвідчень народних засідателів і присяжних здійснюється в порядку, затвердженому головою відповідного суду, з урахуванням положень цього розділу.

Немає коментарів:

Дописати коментар