- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

пʼятниця, 29 травня 2015 р.

ПСУ ПІД ХВІСТ? БУХГАЛТЕРІЯ «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ» В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Пропоную читачам ознайомитись з прикладом «ефективного» витрачання фінансів з обласного бюджету тільки в одному напрямку, а саме: розвитку місцевого самоврядування в Дніпропетровській області.


Мені було цікаво дізнатись, що на п’ять років (2012-2016 рр.) на обласний конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування, з обласного бюджету виділяється 23 млн. грн., на обласний конкурс «Ярмарок ідей» - 1,5 млн. грн., на співфінансування переможців конкурсу «Ярмарок ідей» - 10 млн. грн., на співфінансування органів місцевого самоврядування області – переможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм) державних, міжнародних, громадських організацій (фондів), спрямованих на розвиток місцевого самоврядування – 34 млн. грн., на урочисті заходи з нагоди Дня місцевого самоврядування – 1 млн. грн., на придбання автотранспорту для сільських, селищних рад – 10 млн. грн., на підтримання в належному стані Обласної дошки інформації – 615 тис. грн., на створення умов для належного функціонування обласної ради – 5,5 млн. грн., на сплату членських і цільових внесків до Асоціації Європейських Регіонів, Української асоціації місцевих та регіональних влад, Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування – 6 млн. 750 тис. грн., на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, які зараховані до кадрового резерву – 1 млн. 250 тис. грн. і багато чого іншого і досить цікавого. В цілому, за «пятирічку», на розвиток місцевого самоврядування в Дніпропетровській області, заплановано ударно витратити, майже 110 млн. народних грн..

А, чи не дешевше просто виконувати норми чинної Конституції, в розділі «Місцеве самоврядування», а також Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»? Чи на цьому нічого не вкрадеш?

Раджу читачам запастися терпінням та попкорном і вивчити даний цікавий документ комплексно.

Передмова: Сергій Філіпенко

                                         ПРОГРАМА
розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2016 роки

Загальні положення

Ураховуючи те, що органи місцевого самоврядування є однією з головних основ розвитку демократії в Україні, усвідомлюючи, що охорона
й посилення місцевого самоврядування є важливим внеском у розбудову держави на принципах демократії влади, виникла потреба в цільовій регіональній програмі з метою створення належних умов для реалізації територіальними громадами та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України.
Програму розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2016 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до
статті 140 Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15 липня 1997 року, з урахуванням Указу Президента України від 30 серпня 2001 року № 749/2001 „Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні”, і спрямовано на подальший розвиток самоврядування у Дніпропетровській області як важливої складової становлення громадянського суспільства.

1. Визначення проблеми

У Дніпропетровській області, крім обласної ради, налічується 388 рад різних рівнів (13 міських обласного значення, 22 районних, 18 районних у містах, 7 міських районного значення, 40 селищних та 288 сільських), які відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” представляють інтереси територіальних громад, здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування. До місцевих рад області обрано 8534 депутата, з яких майже 64% – вперше.
Вивчення діяльності органів місцевого самоврядування виявило актуальні проблеми, пов’язані з фінансовим забезпеченням, наданням органами місцевого самоврядування якісних адміністративних та громадських послуг населенню, ефективним управлінням місцевим господарством, комплексним соціально-економічним розвитком населених пунктів, забезпеченням належної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, формуванням і зміцненням власної дохідної бази місцевого самоврядування, функціонуванням об’єктів комунальної власності та якістю комунальних послуг, підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування у відповідних навчальних закладах, відсутністю в достатній кількості навчально-методичного матеріалу, інформаційного ресурсу для вирішення проблем місцевого розвитку.
Зазначені проблеми свідчать про подальшу необхідність упровадження комплексу заходів щодо розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на сучасному етапі функціонування територіальних громад, розташованих на її території.

2. Мета

Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування різних рівнів у Дніпропетровській області, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприяння збільшенню ефективності їх роботи в цілому.

3. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Розвиток політичних процесів в Україні на сучасному етапі характеризується децентралізацією влади, перерозподілом повноважень і ресурсів від центральної влади до місцевої. Одночасно на місцях відбувається перерозподіл повноважень та ресурсів між органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Це ставить органи місцевого самоврядування в нові умови існування, вимагає від них здійснення нових функцій, виконання принципово нових завдань, що, у свою чергу, вимагає зміцнення матеріальної та технічної бази органів місцевого самоврядування, відповідного і своєчасного інформаційного забезпечення депутатського корпусу всіх рівнів, удосконалення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Найбільш актуальними й такими, що вимагають додаткового і спеціального навчання й підвищення кваліфікації посадовців та керівників постійних комісій місцевих рад, у найближчий період будуть питання застосування земельного законодавства, формування і зміцнення місцевих бюджетів, управління комунальною власністю тощо.
Прийняття Програми передбачає реалізацію відповідних заходів за умови стабільного фінансування та матеріального забезпечення.

4. Завдання та заходи Програми

Завдання та заходи Програми повинні сприяти поступовому (поетапному) створенню децентралізованої моделі організації місцевої влади, спроможної ефективно впливати на процеси соціально-економічного й культурного розвитку всіх територій Дніпропетровської області в умовах ринкової економіки, забезпечувати поліпшення якості адміністративних та управлінських послуг, що надаються населенню, поступове наближення їх до рівня європейських стандартів.

Серед заходів, що плануються:

1. Розвиток активності територіальних громад.

Необхідність стимулювання інноваційного підходу до вирішення питань розвитку території з боку органів місцевого самоврядування потребує щорічного проведення обласного конкурсу „Ярмарок ідей”, обласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на підвищення якості надання адміністративних та громадських послуг населенню відповідної території.
За рахунок співфінансування органів місцевого самоврядування області – переможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм) державних, міжнародних, громадських організацій (фондів), спрямованих на розвиток місцевого самоврядування, планується підтримувати на належному рівні активність громад у залученні додаткових позабюджетних коштів, спрямованих на вирішення негайних, актуальних проблем територіальних громад області.

2.     Зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування.

За час реалізації попередньої програми розвитку місцевого самоврядування було придбано 8 та відремонтовано 65 приміщень сільських, селищних рад, придбано 72 службових автомобіля, закуплено та встановлено 334 одиниці апаратури електрозв’язку та більше ніж 50 комплектів комп’ютерного обладнання. Розроблено та запущено 22 офіційних сайти районних рад з можливістю представлення кожного органу місцевого самоврядування району.
Однак, незважаючи на значні зрушення в напрямі зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування, у першу чергу сільські, селищні та районні ради потребують створення необхідних умов для роботи, забезпечення необхідним обладнанням, засобами зв’язку, транспортом.
Більше ніж 87% приміщень сільських та селищних рад потребують капітального ремонту, 9% рад взагалі не мають власного приміщення. Лише 27% приміщень сільських і селищних рад мають елементарні побутові умови. Переважна більшість приміщень рад не пристосовані для відвідин людьми з обмеженими фізичними можливостями.
З метою створення належних умов для організації особистого прийому громадян у віддалених населених пунктах та виконання сільськими, селищними головами власних та делегованих повноважень необхідно забезпечення автотранспортом. З усіх автомобілів, що перебувають на балансі сільських, селищних та міських рад (міст районного значення), переважна більшість уже відпрацювала свій ресурс понад нормативні терміни і підлягає списанню та заміні, 24% перебувають у неробочому стані, 66% потребують ремонту, 10% рад взагалі не мають автомобілів. Програмою передбачається виділення коштів на придбання службового автотранспорту для сільських та селищних рад.
Надання якісних громадських послуг є пріоритетним у діяльності органів місцевого самоврядування. Тому питання інформаційного забезпечення діяльності місцевих рад, своєчасного інформування рад щодо змін у законодавстві України, оперативного зв’язку органів місцевого самоврядування, реагування на нагальні потреби та проблеми жителів регіонів потребує термінового вирішення питань інформатизації, у першу чергу – районних, сільських та селищних рад. З метою створення єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування області заходами регіональної програми інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” передбачається подальше комплектування місцевих рад модемним зв’язком, забезпечення якісним ліцензійним програмним продуктом, створення в кожній районній раді області інформаційних центрів, проведення єдиної технічної політики в цьому напрямі.
3. Ефективному вирішенню завдань розповсюдження позитивного досвіду також сприяє практика проведення щорічного обласного конкурсу серед посадових осіб органів місцевого самоврядування.
4.     Важливим у нових умовах є вивчення, узагальнення й розповсюдження позитивного досвіду роботи міських, районних, сільських та селищних рад у вирішенні питань, пов’язаних із життєдіяльністю територіальних громад, організація ефективної взаємодії депутатів усіх рівнів (від обласної до сільської, селищної ради).
З цією метою планується здійснювати систематичне висвітлення діяльності депутатів, постійних комісій та керівництва обласної ради в обласних, районних та міських ЗМІ, а також створити спеціальну тематичну програму з питань місцевого самоврядування на обласному телебаченні.
5.     Навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, голів постійних комісій місцевих рад, представників депутатського корпусу, що є необхідною умовою для виконання радами завдань, покладених на них громадами. Як показали підсумки виборчої кампанії 2010 року обрані вперше й не мають досвіду роботи: серед сільських голів – 42% ; селищних голів – 43%; міських голів міст районного значення – 57%.
Депутатський корпус місцевих рад області зазнав суттєвих змін за підсумками виборів 2010 року. Це обумовлює необхідність у навчанні цієї категорії осіб.
Таким чином, проблема навчання й підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування набуває особливої актуальності. Заходами Програми передбачається щорічне підвищення кваліфікації працівників та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів рад усіх рівнів, зарахованих до кадрового резерву на відповідні посади.

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства та за рахунок коштів обласного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6. Очікувані результати

Виконання заходів Програми дозволить досягти:
створення прозорої системи у прийнятті управлінських рішень органами місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до органів місцевого самоврядування всіх рівнів;
створення єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення якості та оперативного інформування місцевих рад;
упровадження інноваційного підходу до вирішення питань розвитку території з боку органів місцевого самоврядування;
розповсюдження позитивного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування всіх рівнів, спрямованого на поступовий комплексний соціально-економічний розвиток місцевих громад;
підвищення рівня інформованості та правової освіти жителів місцевих громад;
підвищення якості надання адміністративних та громадських послуг населенню відповідних територій, поліпшення екологічного стану, збереження культурних традицій місцевих громад;
створення належних умов для виконання міськими, районними, сільськими, селищними радами власних та делегованих повноважень;
поліпшення науково-методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування згідно з Конституцією України та законами України;
підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.
Додаток до рішення обласної ради
27 грудня 2011 р.
225-10/VI

Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року
№ 225-10/VІ „Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2016 роки”

Згідно з законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, Указом Президента України від          30 серпня 2001 року (???) № 749/2001 „Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні”, ураховуючи звернення депутатів та депутатських фракцій обласної ради, зважаючи на висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань Регламенту та депутатської етики, діяльності рад та розвитку місцевого самоврядування, обласна рада 27.05.2015 р
 в и р і ш и л а:

1. Внести до додатка 1 до додатка 2 (Розподіл коштів обласного бюджету бюджетам міст та районів на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2015 році) рішення обласної ради від               27 грудня 2011 року № 225-10/VІ „Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2016 роки” зміни  згідно з додатком до цього рішення.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань Регламенту та депутатської етики, діяльності рад та розвитку місцевого самоврядування.

Голова обласної ради                                                            
Є. УДОД м. Дніпропетровськ № 642-31/VI

                                            ПАСПОРТ
Програми розвитку місцевого самоврядування
у Дніпропетровській області на 2012 – 2016 роки

1. Ініціатор розроблення Програми розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2016 роки (далі – Програма): постійна комісія обласної ради з питань Регламенту та депутатської етики, діяльності рад та розвитку місцевого самоврядування.
2. Розробник Програми: Дніпропетровська обласна рада.
3. Відповідальний виконавець Програми: Дніпропетровська обласна рада.
4. Співвиконавці Програми: міські, районні, районні в містах, сільські та селищні ради області, Дніпропетровська обласна асоціація органів місцевого самоврядування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, управління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області, управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, комунальне підприємство „Головний інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради, комунальна установа „Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради”, комунальний заклад „Дніпропетровське регіональне інвестиційне агенство” Дніпропетровської обласної ради, обласний комунальний заклад культури „Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького”.
5. Мета: створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування різних рівнів у Дніпропетровській області, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприяння збільшенню ефективності їх роботи у цілому.
6. Термін реалізації Програми: 2012 – 2016 роки.
7. Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 108845,0 тис. грн. з обласного бюджету та кошти, залучені співвиконавцями Програми відповідно до чинного законодавства, у тому числі:
7.1. Кошти обласного бюджету: 108845,0 тис. грн.
7.2. Кошти з інших джерел: кошти, залучені співвиконавцями Програми відповідно до чинного законодавства.
                                                      рішення обласної ради
27 грудня 2011 р. 
225-10/VI

Заступник голови обласної ради по виконавчому апарату –  керуюча справами Т. ДАЦЬКО

ПОВНА ФОТОКОПІЯ КОШТОРИСУ


Немає коментарів:

Дописати коментар