- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 17 липня 2017 р.

ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ 2016 КИЇВ 2017

Стр. 556
РОЗДІЛ 11. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ДИТИНИ
11.1. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання
Законодавство України гарантує кожній дитині право на належне батьківське виховання шляхом забезпечення державного контролю (ч. 1 ст. 152 Сімейного кодексу України).

Крім того, у разі, якщо батьки внаслідок обставин, які спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, не мають здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте життя та брати участь у суспільному житті, це визнається складними життєвими обставинами. Для таких сімей державою передбачена підтримка.
Водночас статистичні дані свідчать, що переважна кількість дітей перебуває на обліку служб у справах дітей (далі – ССД) як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах, у зв’язку з тим, що батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Щороку цей показник складає понад 93% по відношенню до загальної чисельності дітей, які перебувають на обліку ССД, як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах.
Кількість дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах (за даними Мінсоцполітики)
2014 – 28461
2015 – 26875
2016 -  27727
У той же час Порядком взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 895, передбачено, що соціальний супровід сім’ї, у якій батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, і порушуються права дитини, здійснюється центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – ЦСССДМ) в обов’язковому порядку.
Натомість моніторинг Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини засвідчив, що ЦСССДМ продовжують практику надання соціальних послуг лише за згодою батьків. Так, за даними Мінсоцполітики, кількість сімей, які перебувають на обліку ЦСССДМ як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах, з якими завершено роботу у зв’язку з письмовою відмовою від соціального супроводу, переїздом на інше місце проживання, систематичним невиконанням заходів, передбачених планом соціального супроводу, у 2014 році складала 5 483 сім’ї, у 2015 році – 11 875 сімей, у 2016 р. – 4 013 сімей.
Також слід звернути увагу на те, що сім’я, в якій дитина влаштована до інтернатного закладу за заявою батьків, не розглядається ЦСССДМ як сім’я, в якій батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків.
Стр. 563
11.2. Дотримання майнових та житлових прав дітей
Конвенцією про права дитини встановлено, що держави-учасниці визнають право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини.

Слід зазначити, що найбільш системним порушенням прав дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є їх право на житло. Як свідчить статистика, не мають житла 23,6 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Матеріали по темі:

О состоянии прав и свобод человека и гражданина в Украине

ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ 2016 КИЇВ 2017

ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ 2016 КИЇВ 2017

ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ 2016 КИЇВ 2017


ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ 2016 КИЇВ 2017

Немає коментарів:

Дописати коментар