- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 26 червня 2017 р.

Максим Голосний: Я ПРАГНУ ЖИТИ ПО КОНСТИТУЦІЇ

Я ПРАГНУ ЖИТИ ПО КОНСТИТУЦІЇ, НА ВЛАСНОМУ ПРИКЛАДІ ПРОДОВЖУЮ ВИБОРЮВАТИ ВАШІ КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА.
КІПРІОТИ НА ДЕСЯТЬ СТОРІНОК РОЗПОВІЛИ ЯК ЇМ ТЯЖКО, А МИ НА ПРОАНАЛІЗУВАЛИ І ДОВЕЛИ, ЩО ВОНИ БРЕШУТЬ І НЕ МАЮТЬ ЖОДНОГО ВІДНОШЕННЯ ДО УКРАЇНСЬКОГО ГАЗУ!

Дніпропетровський апеляційний господарський суд
По справі №904/5434/16
Суддя Верхогляд
Відповідача (Апелянта):
Єлизаветівська сільська рада 
Центральна Площа, 9 с. Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області 51831 
тел. 2-31-36, 2-31-72
e-mail: elizavsil@ukr.net
Пояснення до апеляційної скарги 
після заперечень Позивача.
Ознайомившись із запереченнями Позивача на апеляційну скаргу Відповідач має зазначити наступне.
1. Договору мж Сторонами в спірний період укладено не було. Це встановлено в Рішенні господарського суду за позовом сільради про заборону відключення. Також, до подібного висновку дійшов і суд першої інстанції.
2. Відносини між Сторонами мають позадоговірний характер т.я. тендер з закупівлі газу не був проведений.
3. Взаєморозрахунки за попереднім договором не викликають сумнівів. Борг Відповідача відсутній.
4. Позивач посилається на непідписані Сторонами Акти приймання передачі газу до неукладених договорів!!! Ці Докази є неналежними. Матеріали справи не містять належних доказів отримання газу Відповідачем.
5. Відповідач не призначав відповідальної особи для обліку за приладами обліку газу. Всі обов’язки з контролю та законним поводженням із газом покладено на суб’єктів господарювання, які отримали відповідну ліцензію. Обмеження, розроблені та затверджені НКЕЄ мають відповідати меті діяльності цієї установи, як зазначено в ст.1 ЗУ «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» а саме: 
- «1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Регулятор), є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.»
- Зазначений Закон не наділяє НКРЄ повноваженнями обмежувати права фізичних та юридичних осіб, що не є суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг – до яких належить Відповідач.
6. Позивач наполягає на утворенні заборгованості за умови постачання газу яка виникла на підставі Закону та умов договору №2015/ТП-БО-02174 від 30.09.2015. Також, позивач приводить судову практику ВСУ щодо розгляду спорів зі стягнення заборгованості за комунальні послуги – із обґрунтуванням виникнення боргу на підставі Закону. Таким чином посилання Позивача на правомірність дій щодо постачання газу та нарахування суми заборгованості за поставлений газ ґрунтуються на договірних та врегульованих законодавством відносинах, що унеможливлює використання правового механізму, установленого статтею 1212-2014 ЦК України у зв’язку з наявністю правових відносин речово-правового характеру безпосередньо між власником та володільцем майна – укладеним правочином.
7. В Постановi Верховного Суду України вiд 22.01.2013 у справi №5006/18/13/2012 викладено правову позицiю, згiдно з якою аналiз ст. 1212 ЦК України дає пiдстави для висновку, що цей вид позадоговiрних зобов’язань породжують такi юридичнi факти: 1/ набуття особою майна або його збереження за рахунок iншої особи; 2/ вiдсутнiсть для цього правових пiдстав або якщо такi вiдпали.
8. В зв’язку з цим, за наявності договірних відносин щодо постачання природного газу між Сторонами – застосування норм 1212 - 1214 ЦКУ і задоволення позову є неможливим.
9. Позивач стверджує що по об’єкту адмінбудівля Відповідача він не має показань лічильників. Цих показань не має і третя особа ПАТ «Дніпропетровськгаз». Натомість Позивач стверджує що в доказі – Акті наданих послуг з розподілу природнього газу від 29.02.2016 року відображений спожитий об’єм газу за показаннями лічильника!!! - 1143,26 м.куб.!!! тобто – об’єм вигаданий третьою особою!!! Звісно такий акт не підлягає підписанню. До того ж він складений на виконання неукладеного договору!!!
10. Аналогічна ситуація й з іншими об’єктами, які фінансуються з районного бюджету. Так, Позивач стверджує про що по об’єкту дитячий садок станом на березень 2016 року він не має показань лічильників. Цих показань не має і третя особа ПАТ «Дніпропетровськгаз». Натомість Позивач стверджує що в доказі – Акті наданих послуг з розподілу природнього газу від 11.03.2016 року відображений спожитий об’єм газу за показаннями лічильника!!! - 64240 м.куб.!!! тобто – об’єм вигаданий третьою особою!!! Звісно такий акт не підлягає підписанню. До того ж він складений на виконання неукладеного договору!!!
11. По об’єктах – Будинок культури та сільська бібліотека Позивач володіє показаннями на момент опломбування запорного вентиля і шляхом вигадок стверджує що доказом – Актом наданих послуг з розподілу природнього газу від 11.03.2016 року відображений спожитий об’єм газу за показаннями лічильника!!! – 2065 м. куб. та Актом наданих послуг з розподілу природнього газу від 16.02.2016 року відображений спожитий об’єм газу за показаннями лічильника!!! – 56199 м. куб. тобто – об’єм вигаданий третьою особою!!! Звісно такий акт не підлягає підписанню. До того ж він складений на виконання неукладеного договору!!!
12. Позивач стверджує що наданий ним доказ – оборотньо-сальдова відомість по рахунку 361 за 2016 рік підтверджує проведення в бухгалтерському обліку ПОСТАВОК газу Відповідачу – і це без наявності даних лічильників обліку газу!!! Цією відомістю на думку Позивача підтверджуються його збитки. Проте, за Податковим законодавством передбачено інший порядок відображення збитків. Відповідно до пп. 138.12.2 п. 138.12 ст. 138 розділу ІІІ ПКУ, до складу валових витрат включаються інші витрати господарської діяльності, до яких цим розділом прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат. А відповідно до пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 розділу І ПКУ «господарська діяльність» – діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, дорученнями та агентськими договорами. Таким чином Позивач не обліковує в себе будь-якого збитку від незаконного заволодіння Відповідачем його майна!!! Натомість Позивач обліковує постачання газу разом із прибутком від реалізації, що унеможливлює застосування норми ст.1212 ЦКУ і свідчить про невірне ведення бухгалтерського та податкового обліку.
13. Позивач посилається на невідповідність Постанови КМУ від 27.12.2001 р. №1729 «Про забезпечення споживачів природним газом» сучасним викликам суспільства та суперечливість із Постановою КМУ від 01.10.2015 р. №758 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)». Проте Відповідач не вбачає суперечностей, адже в обох Постановах передбачено реалізацію газу з ресурсів НАК «Нафтогаз України.
14. Позивач стверджує що диспозиція ст.1212 ЦКУ не вимагає наявності майна у власності потерпілого. Проте, саме Позивач на підтвердження наявності в нього майна вирішив надати доказ придбання його за договором. Інших доказів наявності в нього майна Позивач не надав. Наразі Позивач відмовляється надавати суду докази збитків і будь-якого зменшення майна внаслідок дій Відповідача, що доводить безпідставність позовних вимог.
15. В свою чергу набуття майна Відповідачем не обліковується.
16. В Позивача навіть відсутній газ для постачання бюджетним установам з ресурсів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" який передбачений Постановою КМУ від 27.12.2001 р. №1729 «Про забезпечення споживачів природним газом»
17. Внаслідок того що Позивач не може довести збитки - судом призначено експертизу. Експертом прийнято до розрахунку деякі показання лічильників на момент відключення газу і то не по всім об’єктам. Не маючи в розрахунку інших показань лічильників – наприклад на початок спірного періоду – експерт поклався на неукладені Акти приймання передачі газу до неукладених договорів!!! В зв’язку з цим розрахунок експерта сумнівний! Позивач взагалі не надав суду власний розрахунок з урахуванням фактичних даних.
18. Позивач стверджує що відповідно до укладеного договору від 01.06.2015 року №67-14ДВ – ПАТ «Дніпропетровськгаз» є оператором ГРС/ГРМ і за його даними обліковуються газові обєкти Відповідача. Проте цей Договір був укладений за старим законодавством, не прфінансований, не виконується і не діє з 01.01.2016 року. Окрім цього термін «оператор ГРС/ГРМ» був введений пізніше - лише в вересні 2015 року Постановою від 30.09.2015 р № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем». За договором від 01.06.2015 року №67-14ДВ – ПАТ «Дніпропетровськгаз» обліковується не оператором ГРС/ГРМ а «Виконавцем». Також, згідно абз.5 п.2.2 Наказу Мініфіну від 02.03.2012 № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»: - «За довгостроковими бюджетними зобов’язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний період (довгострокові договори, більше одного року), суми в Реєстрі проставляються в межах планових показників поточного бюджетного періоду на підставі даних календарного плану до довгострокового договору.» наразі календарного плану до Договору не укладено, отже його чинність обмежена 2015-м роком. 
19. Заява про приєднання до газотранспортних систем датована 01.01.2016 року, що був святковим днем і не містить будь-якого об’єкта, який Відповідач бажав приєднати до газотранспортної системи.
20. Суд першої інстанції вийшов за межі позову та стягнув суму більшу ніж в позовних вимогах . замість 85454,20 грн. стягнув суму 85454,40 грн.!!! подібні дії без клопотання заінтересованих осіб свідчить про упереджене ставлення суду до Відповідача!!!
21. Суд зробив висновок про виникнення обов’язку в Відповідача на принципах вірогідності, застосувавши докази Позивача незалежно від їх належності та допустимості. надання оцінки кожному доказу не здійснено.
22. Положення Правил постачання природного газу не застосовуються до правовідносин між Сторонами. Адже відсутність укладеного Договору не дозволяє Позивачу ПОСТАЧАТИ ГАЗ – отже постачання не мало місце! В свою чергу, в зв’язку із відсутністю Договору Позивач не набув статусу Постачальника природного газу, а Відповідач не набув статусу Споживача. Між Сторонами не було встановлено тривалість розрахункового періоду, не узгоджено дії щодо підписання Актів приймання-передачі. Окрім цього Позивач посилається на неможливість з боку Відповідача змінити постачальника природнього газу на іншого в зв’язку з передбаченою процедурою зміни постачальника – а саме: необхідністю розрахуватись за поставлений природній газ. У випадку постачання природного газу за Договором або за іншою правовою підставою відпадає фактичне набуття майна без правових підстав, що є підставою відмови в задоволенні позову.
23. В розумінні ст.1193 ЦКУ Шкода, завдана потерпілому внаслідок його умислу, не відшкодовується. Суд не пересвідчився чи може Позивач бути Потерпілим якщо добровільно в порушення Закону постачає газ без Договору? Це має відношення до оцінки дій Позивача щодо умисного постачання газу без договору.
24. В зв’язку з тим що Позивач застосував правову позицію для захисту своїх порушених прав ст.1212 ЦКУ – він мав вимагати відновлення порушених майнових прав – повернення газу. Проте він не зацікавлений в відновлені права та поверненні втраченого газу – він вимагає стягнути грошову суму, яка може бути еквівалентом вартості майна при його реалізації і містить всі можливі націнки, прибуток та суми податків, що сплачуються в разі реалізації товару за договором. В цьому випадку - В разі втрати майна Позивач має отримувати не прибутки а збитки, що має бути відображено в податковій та статистичній звітності. При цьому суми податків зменшуються… Отже й ціна втраченого газу має відрізнятись від ринкової про яку зазначає Позивач і використав судовий експерт – в сторону зменшення.
25. В тексті позову позивач стверджує про виникнення у Відповідача зобов’язань у вигляді заборгованості за спожитий газ та прострочення виконання зобов’язання зі сплати вартості поставленого газу. В зв’язку з тим що строк виконання зобов’язання не обумовлений – згідно Цивільного Кодексу строк виконання настає з моменту отримання вимоги про сплату боргу. Подібної вимоги Позивач не пред’являв отже строк виконання зобов’язання не настав і як наслідок – звернення до суду є передчасним. Це є додатковою підставою для відмови в позові.

Фейсбук, Maxim Golosnoy

Немає коментарів:

Дописати коментар