- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 22 грудня 2016 р.

Відкритий лист інженера в третьому поколінні

                                                      Віце Премєр-Міністру України
                                                                     Зубку Г.В.
                                                              Прем’єр-Міністру України
                                                                     Гройсману В.Б.
                                                                  Верховній Раді України


                                               ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
                                інженера в третьому поколінні

       
      Аналіз затверджених змінами до Постанови КМУ №848 соціальних норм, надалі норм, на централізоване теплопостачання, витрат газу та електроенергії на обігрів житла, які набули чинності з 21 вересня, надихає на сумні висновки.
        Судіть самі:
    -  За нормами на теплопостачання квартири в будинку з 5 та більше поверхів отримувачем субсидій відшкодовуватиметься щомісячне споживання не більше як за 0,0548 Гкал/кв.м х 0,386 = 0,0211 Гкал/кв.м,що для широко розповсюдженої двокімнатної квартири площею 54 кв. м складе 0,0211 Гкал/кв.м х 54 кв. м = 1,1394 Гкал. Для виробництва такої кількості тепла з газу по ГОСТ5542, теплотворна здатність якого складає 7600 ккал/куб.м, теоретично необхідно  1,1394  Гкал : 7600 ккал/куб.м = 149,92 куб.м. 
   
     - За нормами на споживання газу для індивідуальної газової системи         опалення отримувачам субсидій відшкодовуватиметься за споживання не більше як за     5,5 куб.м/кв.м х 0,573 =  3,1515 куб.м/кв.м, що для згаданої вище квартири  складе 3,1515 куб.м х54 кв.м =170,181 куб.м . При використанні такої кількості газу виділиться 170,181х 7600 ккал/куб.м = 1,293 Гкал.           
     - За нормами на споживання електроенергії для обігріву такої самої квартири індивідуальною електричною системою опалення  отримувачам субсидій буде відшкодовано за споживання не біль як за
65 квт.год/кв. м х 0,573 = 37,245 квт.год/кв.м, що для згаданої раніше квартири складе 37,245 квт.год/кв.м х 54 = 2011,23 квт.год.  З врахуванням того, що за формулою Джоуля- Лєнца при використанні 1 квт.год  електроенергії виділяється 864 ккал тепла  буде отримано 2011,23 квтгод х 864ккал/квтгод = =1,7377 Гкал.
       Разом з там з шкільного курсу фізики відомо, що необхідна для нагріву будь-чого кількість тепла визначається формулою Q= q(t1-t2), де Q – необхідна для нагріву кількість тепла в кілокалоріях, q- теплоємність обігріваємого тіла в ккал/кг або в ккал/куб.м, t2 та t1 температури обігіваємого тіла в градусах Цельсія з якої та до якої його потрібно нагріти. З наведеної формули вочевидь, що необхідна для нагріву кількість тепла не залежить від джерела нагріву.
       Це теоретично, а за згаданими нормами витрати  на обігрів згаданої вище квартири площею 54 кв.м дають інші, отримані в наслідок наведеного вище розрахунку,  результати:
       - 1,1394 Гкал при централізованому теплопостачанні;
       - 1,291318,75 Гкал  - при індивідуальному газовому та
       - 1,7377 Гкал – при індивідуальному електричному.
      Порівняння наведеного вище наводить на хибний висновок, що найбільш ефективним є централізоване теплопостачання а найменш ефективним – індивідуальне електричне. Хибним насамперед він є тому, що на відміну від витрат енергоресурсів необхідна для обігріву кількість тепла не залежить від джерела обігріву. З невеликою похибкою для подальших розрахунків її можливо прийняти за даними для централізованого теплопостачання, тобто 1,1394 Гкал.
       При порівнянні централізовано теплопостачання з індивідуальним газовим необхідно враховувати планові втрати на теплотрасах, які при індивідуальному газовому обігріві відсутні. Згадані втрати складають 17%, і на них при обігріві згаданої кварти витрачається 149,92 куб.м х17%6100% = 25,4864 куб.м. газу. Окрім того к.к.д. використовуємих для індивідуального обігріву сучасних газових котлів і конвекторів значно вищий від котлів теплопостачальних підприемств і не потребує додаткових витрат електроенергії для живлення електродвигуна вентилятора дуття, що додатково знижує енергоефективність.
       При порівнянні централізованого теплопостачання з індивідуальним електричним необхідно привести у відповідність витрати електроенергії для отримання 1,1394 Гкал, які складуть не 2011,23 квтгод а всьго лиш
       1,1394 Гкал : 864 ккал/ квтгод = 1318,76 квтгод, що рівноцінно витратам на обігрів тих самих 149,92 куб.м газу.
       При цьому необхідно врахувати, що для роботи індивідуального електричного опалення з використанням сучасних українських пластикових, плівкових та полімерних нагрівачів і навіть конвекторів відсутні втрати на теплотрасах а також витрати електроенергії на дуття та прокачку теплоносія.
       Понад як десятирічні спостереження, у т.ч. під час власної експлуатації індивідуальних систем електричного обігріву, надали мені значно статистику зі значно кращими результатами.
       Так, неодноразово згадана в тексті, двокімнатна квартира площею 54 кв.м за нормами мала б споживати на обігрів 2011,23 квтгод а така сама, оснащена пластиковими або плівковими нагрівачами, фактично споживає не більше 800 квтгод. При цьому  в ній цілодобово підтримується температура +18 градусів Цельсія навіть за умов коли на вулиці 24 градуси морозу.
        При споживанні згаданої кількості електроенергії витрачається не
1,1394 Гкал, як при централізованому теплопостачанні, а всього лиш
        800 квтгод х 864 ккал/квтгод = 0,691 Гкал. Порівняння витрат тепла при індивідуальному електричному обігріві з їх витратами при індивідуальному газовому та централізованому теплопостачанні дає результат, який є безперечним доказом, що всупереч затвердженим змінами до Постанови КМУ №848 нормам, індивідуальне електричне є найбільш енергоефективним,       
бо  1,1394 Гкал : 0,691 Гкал = 1,6489. Саме  в 1,6489 рази воно більш енергоефективне за централізоване та майже в стільки за індивідуальне газове.
         Порівняння фактичного споживання енергоресурсів централізаваним теплопостачанням з фактичним споживанням їх індивідуальним газовим обігрівом наводить на думку, що згадані норми є хибними та маніпулятивними. Їх метою є  збереження  найменш енергоефективної регіональної монопольної системи теплопостачання з ознаками корупції. Вочевидь, що необхідна для обігріву потужність централізованої системи, а саме
        0,0211 Гкал/30 днів 24 год 864 ккал/квтгод = 33,9184 вт/кв.м. Для індивідуального електричного вона становитиме
        800 квтгод/ 30 днів 24год 54 кв.м = 0,0205 квт/кв.м або 20,5 вт/кв.м, переконливо свідчить її значно кращу порівняно з централізованим теплопостачанням, наближену до європейської енергоефективність.
        З наданої виробниками металопластикових вікон інформації відомо, що їх вікна  зменшують втрати тепла щонайменше на 15%.
        Мій багаторічний власний досвід  утеплення стін пінопластом товщиною
50 мм стверджує, що таке утеплення зменшує втрати тепла понад як на 30%. Такі самі показники про зменшення втрат металопластиковими вікнами та утепленням стін можуть  бути знайдені в інтернеті.
       Обидва заходи дозволяють знизити втрати тепла в 1,15 х 1,3 = 1,495 рази і довести витрати на обігрів згаданої квартири до
       800 квтгод :1,495 = 535,111 квтгод, а потужність споживання до
       20,5 вт/кв.м : 1,495 = 13,7123 вт/кв.м, що порівняно з централізованим в
       39,9184 вт/кв.м : 13,7123 вт\кв.м = 2,472 рази менше .
       Не менш переконливі результати на користь індивідуального електричного опалення дає порівняння витрат енергоресурсів двома квартирами в одному  тому  ж самому одноповерховому будинку за листопад 2016 р.
      Однокімнатна квартира площею 30,75 кв.м, яка має нові гарні вікна, утеплення 50 мм  шаром пінопласту,  а також індивідуальну електричну систему обігріву з використанням українських пластикових та плівкових нагрівачів, спожила 450 квтгод .  При цьому було отримано
      450 квтгод х 864 ккал/квтгод = 0,3888 Гкал тепла,
споживання тепла на 1 кв.м склало 0,3888 Гкал : 30,75 кв.м = 0,0126 Гкал/кв.м потужність споживання склала
      450 квтгод/ 30 днів 24 год 30,75 кв.м = 20,3 вт/кв.м.
      За нормами вона мала б спожити
      65 квтгод х 0,982 х 30,75 кв.м = 1962, 77 квтгод , що в
      1962,77 квтгод : 450 квтгод = 4,3617 рази більше, з чого випливає, що її енергоефективність не поступається кращим європейським показникам.          
      Трикімнатна квартира площею 55 кв.м, яка не має утеплення пінопластом, має металопластикові вікна та систему індивідуального обігріву з сучасним газовим котлом, спожила 190 куб.м газу, з яких було отримано
      190 куб.м х 7600 ккал/куб.м = 1,444 Гкал. При цьому споживання тепла на
1 кв.м склало 1,444 : 55 кв.м = 0,0262 Гкал, що менше від норми , а саме
      0,0548 Гкал/кв.м х 0,982 =  0,0538 Гкал/кв.м, в
      0,0538 Гкал/кв.м : 0,0262 Гкал/кв.м = 2,0534 рази  і більше від споживання                      
з утепленою сусідньою,оснащеною індивідуальною системою електричного обігріву, квартирою з
      0,0262 Гкал/кв.м : 0,0126 Гкал/кв.м = 2,0793 рази. 
      За умов її утеплення співвідношення зменшиться і складе
      2,0793 6 1,3 = 1,5994 рази.
      Останнє є додатковим переконливим доказом, що індивідуальне електричне опалення з застосуванням вітчизняниз пластикових або плівкових нагрівачів, має найвищу, практично європейську енергоефективність, яка в 1,5994 рази вища від ефективності індивідуального газового. При цьому  тільки через планові втрати на теплотрасах індивідуальна газова щонайменше на 17% більш ефективна від централізованої.
      Викладене виде дає підстави вважати, що при заміні  як централізованого так і індивідуального газового на індивідуальне електричне еквівалентом
1 куб.м газу буде не 7600 ккал : 864 ккал/ квтгод = 8,7962 квтгод/куб.м, а в 1,5994 рази менше, тобто 8,7962квтгод/куб.м : 1,5994 = 5,5000 квтгод/куб.м.
Зважаючи на це на заміну 12 млрд. куб. м газу знадобиться додатково
      12 млрд куб.м х 5,5 квтгод/ куб.м = 66 млрд. квтгод.
      На виробництво такої кількості електроенергії необхідно додатково або
      66 млрд.квтгод х 0,455 квтгод/кг = 30,03 млн.т газового вугілля, або
      66 млрд.квтгод х 0,380 квтгод/кг = 25,08 млн.т антрациту, вартість яких навіть при ціні 2000 грн/т в найгіршому випадку складе
      30,03 млн.т х 2000 гр/т = 60,06 млрд.грн замість вартості газу при ціні
6,88 грн/куб.м  12 млрд.куб.м х 6,88 грн/куб.м = 82,56 млрд.грн.
      Вочевидь, що заміна газу на електроенергію дає значну економію, а саме
      82,56 млрд.грн – 60,06 млрд. грн = 22,5 млрд.грн.  
      Окрім того індивідуальне газове на відміну від централізованого та індивідуального газового з застосуванням котла дозволяє встановлювати різну температуру обігріву в різних приміщеннях оселі, що сприяє підвищенню енергоефективності системи обігріву.
      Мій власний досвід монтажу індивідуального електрично опалення на
150 об’єктах в трьох регіонах України та багаторічні спостереження за їх роботою дають підстави стверджувати, що для використання індивідуального електричного обігріву одно, двох та трьохкімнатних квартир в будинку, що має 5 та більше поверхів достатньо встановленої потужності 1,5 квт, 2 квт та 2,5 квт відповідно. При цьому за умов температури зовнішнього середовища
 – 24 градуси система забезпечує в приміщенні + 19 градусів а щомісячне споживання нею електроенергії в переважній кількості не перевищує відповідно 450 квтгод, 800 квтгод та1000 квтгод, а середньогодинне навантаження –0,625 квт, 1,111 квт та 1,388 квт.
      Зважаючи на те, що внурішньопідЇздна проводка  в п’ятиповерхівках масових 95-ї та 121-ї будівельних серій згідно ПУЕ витримує довготривале навантаження 80 А на фазу, на яку припадає 5 квартир, встановлення на вводі в квартиру запобіжного автомата на 16 А забезпечує її надійну роботу. Такі заходи безпеки були запроваджені Кіровоградобленерго ще в 2007 р. І за час експлуатації довели свою ефективність.
      Підводяти підсумок, варто констатувати, що торік уряд започаткувавши Держану програму енергозбереження та енергоефективності подбав виключно про енергозбереження.  Порівняння виділених на цю програму  в Держбюджеті на 2016 р. коштів на енергозбереження та енергоефективність з коштами на житлові субсидії про відсутність у нього зацікавленості в суттєвому зниженні споживання енергоресурсів. Додатковим доказом цьому є чинні з 21.09.16 р соціальні норми споживання, викладені в Постанові КМУ №848 а також Постанови КМУ №1037 та від 30 листопада 2016 р.
       До того ж уряд нічого не зробив для усунення перепон для впровадження найбільш енергоефективного індивідуального електричного обігріву, а саме:
      - не вжив будь-яких заходів для виконання Розпорядження КМУ №502-р від 28 вересня 2009 р.;
      - не притягнув до кримінальної відповідальності очільників місцевої влади, які всупереч затвердженим ще в 2006 р. Постановою КМУ Правилам користування тепловою енергією заборонили в баготоповерхівках відключати централізоване і підключати взамін нього індивідуальне опалення, порушивши при цьому 22-гу ст. Конституції України;
      - не домігся скасування скасування непомірної та ганебної плати за нові технічні умови споживання, де за кожен кіловат потужності стягується орієнтовно 2000 грн, які фактично сплачуються за кілька папірців;
      - не вніс змін, до затверджених наказом Мінпаливенерго, очільником якого в той час був регіонал Юрій Бойко, якими передбачено підключення заземлення або занулення навіть до пластикових та плівкових нагрівачів, які не мають для цього контактів, що є повним абсурдом;
       - не скасував ганебного порядку встановлення індивідуального електричного опалення, який передбачає виконання проектних та монтажних робіт ліцензованими організаціями навіть для пластикових та плівкових нагрівачів за умови, що їх монтаж здатен зробити без проекту кмітливий хлопчина, який успішно закінчив 9 класів середньої школи;
       - не домігся покарання очільників обленерго, які при заміні однотарифного лічильника на багатотарифний однотарифний забирають а за багатотарифний вимагають повну, а часом і завищену в 1,5 рази, вартість, як це робить Кіровоградобленерго;
        - не змусив НКРЕіКП внести зміни до постанов про тарифи на електроенергію, якими вилучити вимогу для надання тарифу на електроопалення «...встановлене у встановленому порядку»;
        - не спромігся змусити власників електростанцій, насамперед Придніпровської, переобладнати їх на газове вугілля.
        Координати для зв’язку: e-mail tlv_2003@ukr.net,  0501578398.    
    

        21 грудня 2016 р.                           Леонід Тартасюк

Немає коментарів:

Дописати коментар