- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 26 серпня 2013 р.

Створимо територіальні громади!


ЗВЕРНЕННЯ ДО ГРОМАДЯН 
ПРО ІНІАЦІАТИВУ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Дарована нам Богом країна у центрі Європи з її землею, водоймами і річками, лісами і надрами, розграбовується, бо український народ не став реальним власником та господарем на своїй землі і у власній країні.
Більшість населення України відчужене від здійснення  влади безпосередньо, а держава організованої злочинності узурпувала владу і стала, в супереч Конституції, їїфактичним джерелом і носієм.
Основний Закон держави – Конституція України не виконується, а її норми, які є нормами прямої дії і мають вищу юридичну силу, вихолощені антиконституційними законами та іншими неконституційними правовими актами.
Після прийняття Конституції України загальнонародна та соціалістична власність – усе рухоме та нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, земля, природні ресурси «державою УРСР» мали бути передані територіальним громадам та їх об’єднанням «держави Україна», як визначеному Конституцією власнику.
Проте, після прийняття Конституції України ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, ЯК ОРГАНІЗОВАНІ СПІЛЬНИМИ ІНТЕРЕСАМИ КОЛЕКТИВИ ЖИТЕЛІВ ПОСЕЛЕНЬ НЕ БУЛИ СТВОРЕНІ  і,  ЯК НАСЛІДОК – НЕ ВСТУПИЛИ В ПРАВА ВЛАСНИКА. Так, починаючи з 1996 року, жодна обрана Верховна Рада та жодна партія і не збиралась встановити конституційний лад та виконати вимоги Конституції, чим створили «під себе» умови для пограбування соціалістичних надбань народу України.
Для встановлення конституційного устрою держави, необхідно створення територіальних громад, як єдиної конституційної форми безпосередньої реалізації влади українським народом;– первинним суб’єктом публічного права, ВЛАСНИКОМ дарованих Богом та створених попередніми поколіннями багатств українського народу.
.За діючою Конституцією територіальній громаді належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно; на доходи місцевих бюджетів та інші кошти; на землю та інші природні ресурси; на підприємства, установи та організації; на житловий фонд, нежитлові приміщення; на заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права; на рухомі та нерухомі об’єкти, що є у власності територіальної громади, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
Права комунальної власності територіальної громади захищаються законом на рівні інших суб’єктів.Об’єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади
Законом від 6 вересня 2012 р. сільські і міські ради всупереч Конституції отримали право передавати земельні ділянки у власність для будь-яких потреб.
Територіальна громада, як головний суб’єкт місцевого самоврядування, має набути статус юридичної особи, що має юридичні права і несе юридичні обов’язки. Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються усіма учасниками (засновниками). Таким чином, територіальна громада стає учасником цивільних правовідносин,.
У Чехії та Польщі територіальні громади (обце, гміна) є юридичними особами публічного права, тому там немає олігархії і тому міста і села процвітають.
Пропонуємо  всім громадянам України долучитися до процесу втілення в життя розділу XI Конституції України і створенню територіальних громад в селах і містах України для відновлення конституційного устрою і відтворенню повноцінного народовладдя в Україні. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО ІНІЦІАТИВИ!!
Відповідальність за правове обґрунтування створення і функціонування громад бере на себе ініціативна група по встановленню конституційного устрою в Українській демократичній республіці.

Координатор ініціативи – Світлана Шульга, моб.: 0676347248; offise@xid.ua;
Ідеологічне обґрунтування – Володимир Степаненко, моб. 0501654047; 0970956561; 
stepanenko-47@ukr.net;
Відповіді на ґрунтовні запитання будуть дублюватися через публікації на блозі «Leleka news» і LELEKA Січеслав.
Джерело: LELEKA NEWS

Немає коментарів:

Дописати коментар